ฤดูฝน เด็กเล็กเสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่

สาระน่ารู้

ฤดูฝน เด็กเล็กเสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ ตรงตัวอยู่แล้วว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ติดต่อโดยการสัมผัสละออง เช่น น้ำมูก ไอ เมื่อไปสัมผัสกับผู้อื่นก็ทำให้เกิดการติดต่อ อาการของไข้หวัดใหญ่แตกต่างจากหวัดธรรมดาอย่างไร

1. อาการไข้หวัดธรรมดา จะมีแค่อาการไข้ต่ำๆ ไอ น้ำมูกไหล 2.ไข้หวัดใหญ่ จะมีอาการไข้ที่สูง และอาจจะรุนแรงทำให้ปอดบวมได้ 3. รู้สึกไม่สบายตัว มีอาการปวดเมื่อยตามตัว

เด็กเมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่มักจะมีอาการไม่รุนแรง บางคนไม่ต้องกินยาต้านไวรัสก็หายเองได้ จะมีผู้ป่วยบางกลุ่มเราเรียกว่า ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ที่เมื่อเป็นไข้หวัดใหญ่จะเป็นรุนแรงเกิดอาการปวดบวมต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและอาจมีอันตรายถึงชีวิต กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1.เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี 2. ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี 3. ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น หอบหืด หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกันบางอย่าง

การรักษาทำได้โดย 1.หากคนไข้แข็งแรงดี ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อาจจะแค่กินยาลดไข้ พักผ่อนเยอะๆ ดื่มน้ำเยอะๆ อาการก็จะค่อยๆ ดีขึ้น 2.หากเป็นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว จะต้องกินยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ อาการก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว

คำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจสำหรับเด็ก ได้แก่ 1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสโรค ไม่ควรใกล้ชิดกับผู้ป่วย 2.พาเด็กไปฉีดวัคซีนให้ครบถ้วน 3.ไม่นำเด็กเล็กไปยังสถานที่แออัด 4.เด็กอ่อนควรเลี้ยงด้วยนมแม่ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ สวมเสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่น 5.เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ควรเลี้ยงเองที่บ้าน 6.ฝึกให้เด็กล้างมือบ่อยๆ ดูแลบ้านให้มีอากาศถ่ายเท 7.หากเด็กไอและหายใจลำบาก หอบ หายใจเร็ว แรง จนชายโครงบุ๋ม หายใจมีเสียงดัง ให้รีบพาไปพบแพทย์โดยด่วน