ยิ้มเพื่อสุขภาพ

สาระน่ารู้

ยิ้มเพื่อสุขภาพ

“ดื่มเพื่อสุขภาพ” ประโยคฮิตในอดีต ที่เชื่อว่าถูกยิงตกไปแล้วอย่างน่าอนาถด้วยโฆษณาชุด “ให้เหล้า = แช่ง”  ของ สสส. การมีสุขภาพดีเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา และการมีสุขภาพดี ไม่อาจจะหาซื้อได้ แม้ว่าจะมีอาหารเสริมสุขภาพโฆษณาสรรพคุณ 108 ออกมาขายกันมากมาย แต่คนโดยส่วนใหญ่ย่อมรู้ดีว่าสุขภาพดี มันซื้อไม่ได้ (หรืออาจจะซื้อได้แต่ไม่ง่ายนัก อิ อิ)

“สยามเมืองยิ้ม” ประโยคฮิตอีกคำที่ไม่แน่ใจว่ายังสามารถใช้โฆษณาประเทศไทยในปัจจุบันได้อีกไม่ ด้วยปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อาทิเช่น ปัญหาการเมือง และเศรษฐกิจ อันเป็นพิษและของแสลงแต่ไม่ว่าอย่างไรเราก็เคยได้ชื่อเป็น “สยามเมืองยิ้ม” The Land of Smile สุขภาพมีทั้งส่วนที่เป็นสุขภาพกายและส่วนที่เป็นสุขภาพจิต แม้จะแยกออกจากกันได้ในการพิจารณาแบบเจาะลึก แต่ในทางปฏิบัติมันเป็นของคู่กัน ท่านจะไม่พบคนสุขภาพที่ดี ที่จิตใจกำลัง หดหู่ รันทด เก็บกด เพราะต่อให้คนแข็งแรงมีอาการดังกล่าวมาก็จะพาลป่วยไข้เซื่องซึม เช่นกัน คนที่ร่างกายป่วยก็จะทำให้เกิดมีอารมณ์หม่นเศร้า ทุกข์ทรมานไปด้วย

วิธีง่ายๆ ที่จะเริ่มบำรุงทั้งกายและจิตใจให้มีสุขภาพดี คือ“การยิ้ม” ง่ายไปไหม แต่เป็นเรื่องจริง ดังที่เราท่านทราบกันจากหลักฐานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ที่พบว่า อารมณ์ความสุขนั้นไม่เพียงแต่อยู่ในความคิด แต่ยังมีอยู่ในฮอร์โมน และกล้ามเนื้อ ซึ่ง 2 อย่างหลังนี่เราวัดได้ แสดงผลชัดเจนถึงความแตกต่างทางร่างกายที่สืบเนื่องจากผลของอารมณ์ของคนที่มีอารมณ์แตกต่างกัน อารมณ์มีผลต่อ ฮอร์โมน กล้ามเนื้อ การแสดงออกของกล้ามเนื้อก็มีผลสืบเนื่องไปถึงเส้นประสาท เรียกว่าแสดงออกที่ใบหน้าไปส่งผลยันกล้ามเนื้อหัวใจ จังหวะการหายใจและระบบขับถ่ายกันได้เลยทีเดียว

ดังนั้นรอยยิ้มของคุณจะส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณ ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การยิ้มอาจจะเป็นการแพทย์ทางเลือก ที่คุณสามารถเป็นผู้รักษาตัวคุณเองได้ทุกที่ทุกเวลา ที่คุณต้องการ นี่เป็นอาหารเสริมที่ไม่ต้องซื้อ แต่มั่นใจได้ในผลสรรพคุณการรักษา  นอกจากการยิ้มจะดีต่อสุขภาพของตัวคุณเองแล้ว การยิ้มยังสามารถระบาดความมีสุขภาพดีนี้ไปเผื่อแผ่คนข้างเคียงของคุณได้อีกด้วย  ลองสังเกตดูนะครับว่าเรามักยิ้มตามเมื่อเห็นผู้อื่นยิ้มอย่างมีความสุข อันนี้เป็นไปตามแนวคิดที่ว่า “มนุษย์มีแนวโน้มในการเลียนแบบพฤติกรรมการแสดงออกของกันและกัน”

ดังนั้น เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต ของทั้งตัวคุณเอง และสังคมรอบข้างจงยิ้มกันตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เรามา “ยิ้มเพื่อสุขภาพ” กันเถอะ